Rapotice - Klondajk na Moravě
Brána směrem k Rapoticům.
Díry v plotě značí že tam někdo chodí.
První velká díra v betonovém plotě je zadělána.
Strážní koridor v oplocení "C" mezi drátěným a betonovým plotem.
Stará značka.
Další díra v plotě.
Druhý pokus a hned jsem našel otevřenou díru v betonovém plotě.
A jsem uvnitř. Jak snadné.
Sklad bojových náloží PLŘS.
Sklad prachových motorů
Sklad pyrotechniky PLŘS.
SV, nakládací portály hlavního skladovacího objektu. Uvnitř Skladovací sál, tzv. "steláž", dlouhá 54 metrů. Hlavní skladovací objekt tvoří druhou dominantu celého technického oddílu. Objekt je postaven z prefabrikovaných dílů a je tvořen dvěma hlavními sály, každý o světlé délce 54 m. Celý objekt byl tepelně temperován, především kvůli snížení vzdušné vlhkosti. Hotovostní rakety byly u JZ vchodu opět nakládány na přepravníky 5T82M1E a přepravník i s raketou se vydal přes plnící linku na vlastní palebné postavení. Ostatní rakety byly skladovány nenaplněné palivem. V případě vyhlášení plného bojového poplachu by takto plnící linkou postupně projelo do bojového postavení všech 22 skladovaných raket.
TOS - opravárenská hala.
Průjezdný manipulační sklad, zde byly PLŘS připravovány pro další úkony v rámci technického oddílu.
Hlavní skladovací objekt (JZ, naskladňovací portály). Je vidět že to tu pořádně hlídají. Na Klondajku na Brdech již ukradli většinu několikatunových vrat a prakticky vše železné !!!
Co mi ten zarostlej chlap pořád leze do záběru?
Proti Klondajku na Brdech je to tu pěkně zachovalé a věřím že kompresory vzduchotechniky a veškeré vnitřní zařízení je funkční. Škoda že se nedá kouknout dovnitř. Všechna vrata jsou totiž zavařena a odemknout to rozbruškou v těsné blízkosti věznice je blbost.
Průjezdný manipulační sklad, zde byly PLŘS připravovány pro další úkony v rámci technického oddílu. Úsek "C". Technický oddíl. Rozsah technického oddílu je složením téměř identický s TO na "Klondajku" a liší se jen umístěním hlavního skladovacího objektu (viz dále). Členění jednotlivých budov má opět logické uspořádání, každá budova a každý provoz byly systematicky číslovány (vždy shodně na všech základnách PLRK S-200) pro usnadnění technologických postupů při přípravě rakety do bojeschopného stavu. První dominantou je velká montážní hala, kde docházelo k základním pracím na raketách. Rakety byly vyjímány z přepravních obalů v manipulačním skladu, odkonzervovány a zkompletovány. Kompletace se sestávala z instalace křídel, kormidel, prachových motorů, hlavic, bojových náloží a pyrotechniky. K manipulaci zde sloužily dva stropní jeřáby o nosnosti 8 t. Po té byla raketa převezena na přepravníku 5T82M1E do průjezdné budovy KIPS 5K43E, kde se nalézalo kontrolní a měřící pracoviště. Zde byla raketa překontrolována a poté uskladněna v hlavním skladovacím objektu (tzv. "steláž").
Plnící linka se skládá z několika krytých stání, kde se do raket plnilo palivo.
Plnící linka (okysličovadlo?).
Plnící linka (palivo?).
Sklad materiálu.
Patka pro OR.
Zděný skladovací objekt.
Kde mu je asi konec? Zděný skladovací objekt.
Zděný skladovací objekt.
Zděný skladovací objekt.
Zděný skladovací objekt a patka pro OR. Úsek "C". Palebná postavení 9. a 10. plro. "Srdce" palebného oddílu tvoří zodolněný objekt pro kabinu K-3 a pro elektrocentrálu EC5E97. Kolem objektu se nalézá 6 palebných postavení pro odpalovací rampy 5P72V. Každé palebné postavení bylo spojeno se skladovacím objektem dvěma kolejnicemi pro nabíjecí vozík. Nabíjení ze skladovacího objektu bylo prováděno nabíjecím vozíkem 5JU24M. Na rozdíl od "Klondajku" byly skladovací objekty stavěny pouze ve dvou stupních odolnosti. Nejodolnějšími byly těžké zodolněné úkryty se silnostěnnými vraty. V každém oddíle byly pouze dva, tj. celkem 4 zodolněné úkryty na celou plrs. Zbývajících 8 úkrytů (4 v každém oddíle), tvořily zděné objekty vybavené jednoduchými plechovými vraty.
Těžký skladovací objekt.
Těžký skladovací objekt. Boční vchod pro obsluhu.
Zkrácená "deluxe". Byla vybavena sprchami, akumulačním vytápěním, podávala se tam teplá strava apod.
Zkrácená "deluxe". Byla vybavena sprchami, akumulačním vytápěním, podávala se tam teplá strava apod.
Zkrácená "deluxe". Byla vybavena sprchami, akumulačním vytápěním, podávala se tam teplá strava apod.
Zkrácená "deluxe". Byla vybavena sprchami, akumulačním vytápěním, podávala se tam teplá strava apod.
Zkrácená "deluxe". Byla vybavena sprchami, akumulačním vytápěním, podávala se tam teplá strava apod.
Pěchotní vstup na VS skupiny.
Pěchotní vstup na VS skupiny. Vstup na VS, první tlakový uzávěr.
Budova pro elektrocentrály.
Poslední část technického oddílu tvořil autopark, který byl vzhledem k množství automobilové techniky pro systém S-200 VEGA velmi rozsáhlý. Všechna stání pro automobily byla neuzavřená.
Vlevo je ale i několik parkovacích stání uzavřených. Špatné povětrnostní podmínky - zataženo, chvílemi déšť.
Stanice PHM automobilní.
Stanice PHM automobilní.
Tady vidíme jak to v takovém stojanu vypadá.
Stanice PHM automobilní.
Stanice PHM automobilní.
Podzemní nádrže. Stanice PHM automobilní.
Také se tu kradlo.
Silnice jsou tu lepší než na Klondajku na Brdech.
Heliport.
Elektrorozvodny.
Zodolněný objekt pro EC. Hned vedle VS se nachází záložní zdroj elektrického napětí. Zde se nalézají dvě téměř dokonale zachovalé elektrocentrály 135 kW EC 6S160PN.
Zodolněný objekt pro EC.
Zodolněný objekt pro EC.
Zodolněný objekt pro EC.
Zodolněný objekt pro EC.
Zodolněný objekt pro EC, vysazené tlakové dveře.
Zděná budova "tzv. Zkrácená" pro radiotechnické baterie.
Zděná budova "tzv. Zkrácená" pro radiotechnické baterie.
Zděná budova "tzv. Zkrácená" pro RTB.
Velitelské stanoviště skupiny (K-9). Čelní stěna objektu VS. Úsek "C". Velitelské stanoviště Protiletadlové raketové skupiny VEGA. Mezi třemi "mosty" se nachází velitelské stanoviště protiletadlové skupiny Vega, zodolněný objekt pro kabinu rozdělení cílů K-9, které koordinovalo činnost obou oddílů. Opět jde o typizovanou stavbu, v současné době navíc ve výborném technickém stavu. Stále jsou tu zachovány telekomunikační kabely a rozvody, v hlavní místnosti je kompletní planšet, na kterém se zakreslovala situace ve vzdušném prostoru. Na střeše VS se nacházejí dvě VKV antény, jedna všesměrová a druhá smyčková.
Velitelské stanoviště skupiny (K-9). Vrata u sálů VS.
Velitelské stanoviště skupiny (K-9). Vrata u sálů VS.
Nájezd na menší "most" pro umístění radiovýškoměr?u PRV-17.
Nájezd na menší "most" pro umístění radiovýškoměru PRV-17.
Je to tu menší než na Klondajku.
Zodolněný objekt pro kabiny K-2 a K-22.
Součástí každého oddílu pak byla budova tzv. "zkrácené", kde se obvykle zdržovala hotovostní palebná směna oddílu. Tyto zkrácené však byly velmi spartánské (bez vody, topení).
Součástí každého oddílu pak byla budova tzv. "zkrácené", kde se obvykle zdržovala hotovostní palebná směna oddílu. Tyto zkrácené však byly velmi spartánské (bez vody, topení).
Plošina pro NRL 9. plro, pohledem přes nájezd, od velitelského stanoviště skupiny (K-9).
Zodolněné stanoviště NRL (jako vyrovnání za ozáření, dostávali příslušníci RTB, kontrolující anténní jednotky NRL, příplatek 200 Kčs).
Už je tu ten fousáč zase. Jsem už týden na vandru a počasí se prudce zhoršilo.
Pohled dolů.
Přístřešek (sklad elektromateriálu a maskovacích sítí pro VS).
Přístřešek (sklad elektromateriálu a maskovacích sítí pro VS).
Pěchotní vstup na VS skupiny.
Anténní systém na stropnici objektu VS (K-9).
Pěchotní vstup na VS skupiny, první tlakový uzávěr.
!!! POZOR !!!
Předem je třeba zdůraznit, že celý areál v současné době patří Ministerstvu spravedlnosti, které zde v prostorách objektu "B" zřídilo věznici. Celý areál objektu "C" je zabezpečen proti rozkrádání, prostor je hlídán a monitorován složkami Vězeňské služby (VzSl). Zároveň je zde služební střelnice složek VzSl, tudíž v žádném případě nedoporučuji předem nedomluvenou návštěvu.
Úsek "C". Radiotechnické zabezpečení útvaru. Největší dominantou celého areálu jsou opět tři betonové "mosty", rampy pro naváděcí radiolokátory, které se nacházejí v nejsevernější části objektu "C". Dva větší mosty byly určeny stejně tak jako na "Klondajku" pro umístění naváděcího radiolokátoru ozáření cíle 5N62V (kód NATO "Square pair"). Pod každým mostem se opět nachází zodolněné stanoviště pro kabinu K-2 (kabina aparatury velitelského stanoviště) a K-22 (napájecí kabina). Vzhledem k tomu, že byl celý útvar dvoukanálový, sloužil třetí most na rozdíl od "Klondajku" k umístění radiovýškoměru PRV-17 (kód NATO "Odd pair").
Zodolněný objekt pro PRV-17 a EC.
Pohled do mapy.
Pohled do foto mapy.
Objekty "A" a "B" obsahovaly standardní ubikace VZS, kanceláře štábu, týlový autopark, kuchyňský blok, teplárnu a další týlové budovy. V současné době prochází týl dílčími úpravami tak, aby vyhovoval potřebám VzSl.
Úsek "C". Technický oddíl. Rozsah technického oddílu je složením téměř identický s TO na "Klondajku" a liší se jen umístěním hlavního skladovacího objektu (viz dále). Členění jednotlivých budov má opět logické uspořádání, každá budova a každý provoz byly systematicky číslovány (vždy shodně na všech základnách PLRK S-200) pro usnadnění technologických postupů při přípravě rakety do bojeschopného stavu. První dominantou je velká montážní hala, kde docházelo k základním pracím na raketách. Rakety byly vyjímány z přepravních obalů v manipulačním skladu, odkonzervovány a zkompletovány. Kompletace se sestávala z instalace křídel, kormidel, prachových motorů, hlavic, bojových náloží a pyrotechniky. K manipulaci zde sloužily dva stropní jeřáby o nosnosti 8 t. Po té byla raketa převezena na přepravníku 5T82M1E do průjezdné budovy KIPS 5K43E, kde se nalézalo kontrolní a měřící pracoviště. Zde byla raketa překontrolována a poté uskladněna v hlavním skladovacím objektu (tzv. "steláž").
A takhle vypadá ''Klondajk'' na Brdech. Je větší o jeden palebný oddíl.
Bojová část útvaru, objekt "C", je obehnán dvojitým oplocením. Vnější řada oplocení je tvořena klasickým pletivem. Poté následuje asi 20 metrů široký pás s prostorem pro obchůzky strážní hlídky. Vnitřní oplocení je tvořeno neprůhledným oplocením z betonových panelů s maskovacím nátěrem. Vstup do celého areálu vedl přes hlavní strážnici.
S 200 Vega. Tak tyto zde byly. Dnes v muzeu v Lešanech.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Rapotice - Klondajk na Moravě

Popis

9., 10. protiletadlový raketový oddíl Rapotice, součást Protiletadlové raketové skupiny VEGA Rapotice (VÚ 7300). Po vyzbrojení pražské 71. protiletadlové raketové brigády bylo v roce 1985 přikročeno i u brněnské 76. plrb k zavedení protiletadlového raketového kompletu dalekého doletu S-200 VE "Vega-E", která doplnila protivzdušnou obranu Moravy na strategické úrovni. Protiletadlová raketová skupina S-200 VEGA Rapotice byla dislokována v Újezdském polesí kolem bezejmenné nevýrazné kóty 510,4 m.n.m. Během čtyř let stavebních prací v areálu plrs byl nedaleko Zbraslavi (49°12'53.67"N,16°17'2.541"E) zřízen ubytovací a skladovací tábor pro masově nasazované stavební jednotky.
Personál byl vybírán zčásti u dobříšské skupiny VEGA, zčásti u brněnské brigády a z patřičných vojenských škol. Po přeškolení personálu na techniku PLRK S-200 v Dobříši byla plrs konstituována k datu 1.4.1989. Na jaře 1989 se personál po přeškolení již přesunul do Rapotic, kde probíhaly dokončovací práce. V témže roce pak došlo k násunu techniky (vagónování v žst. Náměšť nad Oslavou) a jejímu zprovoznění za pomoci sovětských specialistů. Na rozdíl od Plrs VEGA Dobříš (přezdívaná vojáky jako "Klondajk"), obdržela rapotická skupina "pouze" dvoukanálovou verzi systému S-200, kde činnost zajišťovaly jen 2 palebné oddíly. Dvoukanálové verze systému byly použity ve většině případů v prvním nárazníkovém pásmu proti NATO: NDR (Badingen, 1985-1992, Prangendorf 1985-1992, , Eckolstädt, 1988 - nedozbrojena do rozpadu NDR, sovětská základna Wendgräben, zřejmě 1982 - počátek 90. let), MLR (Mezőfalva, 1985-1997) a BLR (Sofia - Kostinbrod, 1983-2006). V SSSR naproti tomu byly budovány i 5 kanálové základny. Bože ti se ale báli.
V roce 1999 byla i 42. plrb zrušena a zbývající plro byly předány do podřízenosti 44. plrb Slaný - Drnov. I tato zanikla, k 31.5. 2003, a s ní se po 44 letech aktivní služby staly historií i všechny systémy PVOS.
!!! POZOR !!!
Předem je třeba zdůraznit, že celý areál v současné době patří Ministerstvu spravedlnosti, které zde v prostorách objektu "B" zřídilo věznici. Celý areál objektu "C" je zabezpečen proti rozkrádání, prostor je hlídán a monitorován složkami Vězeňské služby (VzSl). Zároveň je zde služební střelnice složek VzSl, tudíž v žádném případě nedoporučuji předem nedomluvenou návštěvu.
Zdroj: Fortifikace.
Velký vandr na Jihlavku a Oslavku, den pátý. Ze čtvrtého na pátý den se počasí totálně podělalo a celou noc lilo jako z konve.
Počasí: +20°C, zataženo, déšť, bezvětří.
http://coloraaa.rajce.idnes.cz/Brdy_-_Vandr_na_Klondajk
http://coloraaa.rajce.idnes.cz/Brdy_-_Vandr_na_Klondajk_II
http://coloraaa.rajce.idnes.cz/Klondajk_IV
http://coloraaa.rajce.idnes.cz/Nudiste_na_Brdech_a_10m_od_smrti
http://zajimavostinabrdech.rajce.idnes.cz/Byvala_raketova_zakladna_KLONDAJK
http://coloraaa.rajce.idnes.cz/Zapomenuta_raketova_zakladna_-_URBEX
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=i3hJInFyhCQ
https://greywolf.rajce.idnes.cz/Rapotice/

Období

léto 2014

Statistiky

  • 122 fotek
  • 3 se líbí

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Rapotice - Klondajk na Moravě
Komentáře Přidat